Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Metaloprerađivačka industrija

Svi radovi za preradu čelika, a ponajviše zavarivanje, trebaju industrijske dizalice svih vrsta.
Nosivost dizalica ovisi o težini konačnih proizvoda i proizvodnoga procesa.

Dizalice se koriste kod:

  • istovara i manipulacije ulaznim poluproizvodima (lim, valjani profili, cijevi)
  • za posluživanje lokacija zavarivanja posebno su primjerene konzolne dizalice
  • završna obrada, okretanje dugih komada te slaganje na prijevozno sredstvo

Uz pomoćnu opremu, koja se vješa na kuku dizalice, nabavljamo magnetske i vakuumske hvataljke.

Bravarima nudimo mogućnost  da sami u vlastitoj režiji izrade mosnu dizalicu te dizaličnu stazu na osnovu naših nacrta te kompletne dizalične opreme (tzv. kran-kit), pod našim nadzorom.

Više o “kran kit-u” možete pročitati na vezi /proizvod/kran-kit/ 

Metaloprerađivačka industrija