Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Proizvodnja i prerada aluminija

Mosne dizalice u proizvodnji i preradi aluminija spadaju u skupinu specijalnih dizalica za koje je karakteristično da su u funkciji pri:

  • Vrlo zahtjevnim uvjetima rada
  • Posebno ugrađenim hvataljkama
  • Upravljanju dizalicom iz kabine
  • Visokom stupnju automatizacije

U sekundarnoj preradi valjanjem ili ekstrahiranjem aluminija su prisutne standardne jednogredne dizalice, koje se upotrebljavaju za zamjenu alata, održavanje strojeva te za rukovanje proizvodima.

Proizvodnja i prerada aluminija