Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Tehnička potpora za projektante i arhitekte

Integracija dizalice u objekt je zahtjevan zadatak za projektante i arhitekte.

Pri izgradnji novoga objekta ili rekonstrukciji staroga nudimo tehničku potporu kroz:

  • savjetovanje pri odabiru odgovarajuće industrijske dizalice
  • izradu idejnog projekta dizalice i dizalične pruge
  • interveniranju kod omjera opterećenja dizalice na objekt te utroška električne energije
  • pripremamo budget ponudu za investicijski plan

Za lakšu potporu trebamo sljedeće informacije:

  • građevinske podloge objekta u pdf ili dwg formatu (autocad)
  • podaci o dizalici: (čim više podataka)

– nosivost
– namjena i učestalost upotrebe dizalice
– broj dizalica na stazi te dužina pruge
– raspon
– visina tračnica, ako to nije vidljivo iz podloga
– lokacija i predviđeno vrijeme realizacije