Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Dizalična pruga

Dizalična pruga

Kvalitetno dizajnirana i izrađena dizalična pruga je uvjet za sigurnost i funkcionalnost mosne dizalice.

Pri integraciji industrijske dizalice te dizalične pruge u objekt se susrećemo sa:

Novi objekti:

  • tračnice su položene na betonske grede
  • betonski stupovi imaju konzole na koje se montiraju čelični nosači
  • čelične hale imaju čelične stupove s konzolama na koje se montiraju čelični nosači

Stari objekti u kojima nije bila predviđena ugradnja dizaličnih pruga, moraju dobiti novu potpornu konstrukciju sa slobodno stojećim stupovima.
Pri većim opterećenjima na stupovima je potrebno izraditi temelje.

Pričvršćivanje tračnica na podlogu je moguće sa:

  • varenjem tračnica, npr. 50×30, 40×40, 60×40, 70×40 itd
  • upotreba montažnih sistema tipa GANTREX u kombinaciji s A tračnicom

Opis

Kvalitetno dizajnirana i izrađena dizalična pruga je uvjet za sigurnost i funkcionalnost mosne dizalice.

Pri integraciji industrijske dizalice te dizalične pruge u objekt se susrećemo sa:

Novi objekti:

  • tračnice su položene na betonske grede
  • betonski stupovi imaju konzole na koje se montiraju čelični nosači
  • čelične hale imaju čelične stupove s konzolama na koje se montiraju čelični nosači

Stari objekti u kojima nije bila predviđena ugradnja dizaličnih pruga, moraju dobiti novu potpornu konstrukciju sa slobodno stojećim stupovima.
Pri većim opterećenjima na stupovima je potrebno izraditi temelje.

Pričvršćivanje tračnica na podlogu je moguće sa:

  • varenjem tračnica, npr. 50×30, 40×40, 60×40, 70×40 itd
  • upotreba montažnih sistema tipa GANTREX u kombinaciji s A tračnicom

Fotografije

PDF