Jednogreda mosna dizalica naziva se i laka mosna dizalica. Ona se u nekim parametrima razlikuje od dvogrede. U poduzeću Idenna možete dobiti različite dvogrede i jednogrede naprave koje će vam pomoći sa nošenjem i premještanjem tereta. Rado će vam savjetovati koja će biti bolji izbor za vas.

Kada je stvar o kojoj pričamo, mosna dizalica prodaja, nije jedino sa čime se ovo poduzeće bavi. Naime, mogu se pobrinuti i o rekonstrukciji i modernizaciji starih strojeva te servisom i održavanjem vaših naprava, tu so i dijelovi mosne dizalice. Osim toga mogu vam i savjetovati koju tehniku rada upotrebljavati, da bi ona bila najviše optimalna.

jednogreda mosna dizalica

 

Jednogreda mosna dizalica i dijelovi mosne dizalice – zašto uopće trebamo ove naprave?

Ove naprave, koje nazivamo i granik te kran, su strojevi s pomoću kojih dižemo različite teške stvari, premještamo teret ili ga povlačimo. Zbog toga one se najviše puta upotrebljavaju u građevinski industriji, a potrebne su i u skladištima i sličnim industrijama. Poznajemo ih više vrsta.

Naprave mogu biti jednogrede ili dvogrede, a poznajemo još mnogo drugih sličnih naprava. Nezavisno od toga dali je kran jednogredan ili dvogredan, on je napravljen nosivom mentalnom konstrukcijom u obliku mosta, a ta kreće se duž tvorničke hale, obično po tračnicama koje su postavljene ispod stropa.

U glavnom upotrebljavamo ih za prijenos sipkog ili sličnog materijala te drugih sličnih predmeta. Isto tako služi i prijenosu u radionicama te montažnim halama, a možemo ih upotrebljavati i u željezničkoj industriji, za utovar ili istovar vagona.

Osim mosta, kran sagrađen je još iz vitla, strojnih sklopova i električnih uređaja.

laka mosna dizalica

 

Laka mosna dizalica i njene karakteristike

Jednograda mosna dizalica najviše puta koristi se:

 • u industrijskim objektima,
 • na energetskim postrojenjima,
 • u različitim servisnim radionama,
 • u skladištima svih kategorija,
 • pa i drugdje, gdje se upotrebljava moderan transport.

Njihova nosivost obično ide do 30 m raspona i 10 tona nosivosti. Nosivost nekih je čak i veća, do 15 tona. A upravljanje napravom može biti uz pomoć daljinca, znači daljinski, ili uz pomoć lokalnog-upravljačkog tipkala. Glavni nosač ovih strojeva može biti u odnosu na bočne nosače nizak, srednji ili visok.

 

Kakve su razlike između dvogrede i jednogrede mosne dizalice?

Ako usporedimo jednogredu mosnu dizalicu sa dvogredom najveća je razlika u tome, kako je prva laka mosna dizalica. Naime, njena nosivost je najviše do 15 tona, ponekad i manje.

Isto tako je važna napomena, da ona nema posebnih zahtjeva koje se tiče visine kuke u odnosu na tračnicu na stazi po kojoj vodi se naprava. A uz to ne treba je ni stalno servisirati.

A ako odlučite za dvogredi kran, visina do koje možete dignuti teret je veoma važna. Za to, da može da radi, na mostu je treba ugraditi dodatnu elektroopremu. A pošto sa njim možete raditi i u teškim radnim uvjetima, serviser mora vam biti uvijek na dohvat ruke.  Zbog toga uzduž naprave potrebno je ugraditi servisni podest.

mosna dizalica prodaja

 

Mosne dizalice cijena zavisi od više faktora

Kao smo več omijenili, kod mosne dizalice cijena će zavisiti od više faktora. Isto tako i ako kupujete bilo koju drugu vrstu ove naprave.

Faktori, koji utječu kod krana na cijenu, su:

 • kakva je brzina sa kojom naprava može da se vozi;
 • sa kakvom brzinom ona može podignuti teret;
 • do koje visine stroj može da digne teret;
 • koji je radni razred po FEM;
 • kakva može biti temperatura okoliša, da stroj još uvijek radi ispravno;
 • dali je moguće sa njim raditi na otvorenom;
 • koliko na njgov ispravni rad utječe okoliš i
 • koje su dodatne sigurnosne mjere, koje zavise od specifičnih uvjeta u proizvodnji.

Kod mosne dizalice cijena če u velikoj mjeri zavisiti od ovih faktora.

 

Šta znači izraz „radni razred po FEM“?

Jedna od karakteristika, koja utječe kod mosne dizalice na prodaju – u stvari cijenu stroja, je radni razred po FEM. Ali šta to ustvari znači?

Po FEM propisima naprave su raspoređene u više radnih razreda. Njihove oznake su: 1Bm, 1Am, 2m, 3m i 4m. Da bi neka jednogreda mosna dizalica bila raspoređena u jednog od razreda, mora odgovarati nekim uvjetima. Razredi su tako ovisni od:

 • učestalosti pojave maksimalnog opterećenja,
 • broja nošenja ili premještanja tereta i
 • sati koje su na napravi provedene u jednoj smijeni.

Kako bi što brže rasporedili naprave u pojedine razrede, vrijede neke opće smjernice.

 • Naprava je u razred 1 Bm i 1 Am raspoređena kad se koristi samo povremeno, a isto tako maksimalno je opterećenje potrebno samo katkad.
 • Razred 2m se koristi za strojeve sa kojima se radi u jednoj ili najviše dvije smijene, a one su dio proizvodnog procesa.
 • Razred 3m se upotrebljava kad se naprava redovito upotrebljava u teškim uvjetima, kao što su rad u 3 smijene, temperatura više puta prelazi 40 °C i slično.

Od toga, u kojim uvjetima ćete upotrebljavati stroj, znači zavisi koliko kvalitetnog trebate. A kvaliteta i dijelovi mosnih dizalica sigurno utječe na cijenu.

mosne dizalice cijena