Jednogreda mosna dizalica koju s drugim imenom zovemo laka mosna dizalica nekoliko je drugačija od dvogrede naprave. Svejedno jednogreda mosna dizalica karakteristikama je slična dvogredi, pa se kao i prva koristi za dizanje, vučenje i premještanje tereta, samo što se upotrebljava za lakši teret, od kud i njen drugi naziv.

Inače ove naprave zovemo i graniki ili kranovi, a u svakom slučaju ide za stroj pomoći kojeg dižemo, premještamo ili povlačimo teret različitih težina i oblika. Sve vrste kranova, pa tako i jednogreda mosna dizalica, tako se najviše puta koriste u građevinski industriji.

Osim toga ovakve naprave veoma su priručne u skladištima i u različitim industrijama gdje se susrećemo sa različitim teretom.

jednogreda mosna dizalica

 

Dijelovi mosne dizalice: sve naprave moraju imati praktično iste osnovne dijelove

Poznajemo puno različitih vrsta naprava za podizanje, povlačenje i premještanje tereta. Neki kranovi su prikladni za lakše terete, a drugi se koriste za veoma teške stvari. Ali nezavisno od toga o kojoj vrsti krana govorimo, dijelovi mosne dizalice, osobito dvogrede i jednogrede, su slični:

 • imaju nosivu metalnu konstrukciju, koja ima obliku mosta;
 • tračnice, koje su obično postavljene ispod stropa;
 • kreću se duž tvorničku halu;
 • osim toga imaju još vital;
 • strojni sklop;
 • električni uređaj.

 

Zbog karakteristika i dijelova mosne dizalice naprave najviše puta upotrebljavamo za prijenos sipkog materijala i za druge slične predmete. Zbog svojih karakteristika napravu možemo upotrebljavati i u radionicama te montažnim halama. Jako su upotrebne i u željezničkoj industriji, gdje se koriste za utovar ili istovar vagona. A one veće naprave možemo koristiti recimo i kod brodogradnje.

 

Mosna dizalica: karakteristike koje se razlikuju kod jednogredog krana naprotiv dvogrede naprave

Kad se pitamo kako se razlikuje jednogreda od dvogrede mosne dizalice, karakteristike se međusobno razlikuju po najviše u tome, da je jednogreda mosna dizalica upotrebljiva kod lakšeg tereta, njena nosivost je naime najviše 15 tona, a ponekad i manje.

A dvogredi kran upotrebljava se za nekoliko teži teret. Uz to jednogreda naprava nema ni posebnih zahtjeva što se tiče visine kuke u odnosu na tračnicu na stazi kojom se vodi naprava, dok laki mosni kran ne treba ni stalnog servisiranja.

Međutim kod dvogredog krana visina, do koje želite dignuti teret, je veoma važna. Da naprava može raditi, na mostu je potrebno ugraditi dodatnu elektroopremu. Zbog toga jer je dvogredi kran upotrebljiv i u teškim radnim uvjetima, a sa njim možete podizati, premještati i vuči teži teret, potrebno ga je redovito servisirati. Baš to je i razlog, da je potrebno uzduž naprave ugraditi servisni podest.

mosna dizalica karakteristike

 

Laka jednogreda mosna dizalica: karakteristike koje je dobro poznavati

Iako smo objasnili kakve su razlike između jednogrede i dvogrede naprave, ima smisla i da predstavimo kakve ima karakteristike jednogreda naprava:

 • njena nosivost je obično sve od 3 do 10 tona, ponekad i do 15, kao što smo već istaknuli;
 • napravom možete upravljati pomoću daljinca ili lokalnog-upravljačkog tipkala;
 • glavni nosači na napravama mogu biti u odnosu na bočne nosače niski, srednji ili visoki;
 • laki kran može se koristiti na različitim mjestima, kao što su industrijski objekti, energetska postrojenja, servisne radionice, skladišta svih kategorija i drugdje, gdje vam je potreban moderan transport.

 

Veoma je važno i u kojim uvjetima može jednogreda mosna dizalica raditi, to zavisi i o djelovima mosne dizalice. To utječe i na njenu cijenu. Osim toga na cijenu utječu i drugi faktori, kao što su:

 • kojom brzinom može naprava voziti,
 • kojom brzinom može podizati teret,
 • do koje visine moguće je napravom podignuti teret,
 • FEM razred,
 • kod kakve temperature može naprava da radi ispravno,
 • dali je naprava dobra i za rad na otvorenom,
 • kakve sigurnosne mjere ima naprava i
 • kakvi su specifični uvjeti u proizvodnji gdje može naprava da još radi ispravno.

 

„Radni razred po FEM“ govori o propisima za ovakve naprave. Oni su raspoređeni u više radnih razreda, koji se dijele na oznake 1Bm, 1Am, 2m, 3m i 4m. To, u koji razred je naprava raspoređena, zavisi od uvjeta, kao što su maksimalno moguće opterećenje, koliko puta može naprava premjestiti ili dignuti teret te koliko sati može raditi u jednoj smijeni.

Poduzeće Indenna nudi vam različite kranove poznatih i kvalitetnih proizvođača. Kod nas možete kupiti različite naprave za podizanje, premještanje i vučenje tereta, kao što su jednogrede mosne dizalice, te različite dijelove mosnih dizalica, oni nude i druge usluge koje bi vam mogle koristiti. Mogu da rekonstruiraju i moderniziraju stare strojeve. Isto tako nude servis i održavanje takvih i drugačijih naprava.

Na tržištu su već dugo – čak više od dvadesetak godina, i imaju stvarno puno iskustva tako na slovenačkom i hrvatskom tržištu kao i na tržištu u susjedstvu, zato vam mogu i znaju dobro savjetovati koja naprava je najbolja za to što vam treba, a uz to i koju tehniku rada najbolje je da upotrijebite kod svojih podviga.

dijelovi mosne dizalice