Portalna dizalica ili kran odnosno granik – možemo da koristimo sve nazive; ima prepoznatljiv oblik vrata. Od tud i naziv portalna dizalica. Oblik vrata odnosno portala ima u stvari njeno vozno postoljenje. Njen oblik sastavlja još okvir metalne konstrukcije na kojem čete naći okomite noge.

One su spojene s nosačem koji je postavljen u vodoravnu smjer, a po njemu vozi se tako zvana mačka. Kao i ostali graniki, odnosno kranovi, i radionična portalna dizalica koristi se za dizanje ili premještanje različitog tereta. A baš mačka je onaj dio naprave s kojim se premješta teret.

 

radionična portalna dizalica

radionična portalna dizalica

Radionična portalna dizalica ima više oblika

Poznajemo više različitih vrsta portalnih kranova. Mogli bi ih nabrajati baš dugo, jer kako treba da kranovi rade sa različitim teretom, tako su potrebne i različite oblike ove naprave. Ali ako bi morali nabrojiti one najvažnije i najšire upotrebljavane, tih ima 5 vrsta.

Prva varijanta je portalni kran koji ima okretni vitlo. To su kranovi koji imaju kruti ili pomični dohvatnik. Noge, na kojima ove naprave stoje, su jednostavne i niske, samo što je kod njih most dosta teži od onog kojeg ima kran sa običnim vitlom.

Zbog mase mosta, brzina vožnje kojom radi naprava je mala, doseže naime samo 0,25 do 0,5 m/s. Njihova učinkovitost će biti veća ako su pravljene okretnim vitlom ali je važno, da taj stoji na nepokretnom mostu.

Kako smo već spomenuli kran običnim vitlom – i to je jedna vrsta radionične portalne dizalice, kažimo više o njemu. On može imati most sa jednim ili dva punostjena, a umjesto toga moguće je koristiti i rešetkasti nosač. Poznajemo i takve kranove koji su pravljeni na takav način ali imaju kombiniranu konstrukciju. Koji kran je najbolji za vas zavisi ponajviše od toga kakvo opterećenje potrebno vam je, da ga naprava preživi.

Posebno velika vrsta krana je brodogradilišni portalni kran. On ima stvarno veliku nosivost, što možemo razumjeti i iz imena. Na kraju krajeva on se koristi za gradnju brodova. Raspon, kojeg može da doseže ovakva naprava, je jako velik, a velika je i mogućnost dizanja tereta u visinu. Ovi graniki važe za jedne najvećih na svijetu.

Pored ove tri vrste portalne dizalice poznajemo još dvije. Portalni kran koji se koristi za premještanje šljunka. Ove naprave su pravljene od čeličnih cijevi. Te kontejnerske portalne dizalice, koje koristimo kad treba da premjestimo kontejnere.

Poznajemo i druge vrste naprava, koje se koriste u drugim vrstama industrija. U tom slučaju govorimo o posebnim grupama portalnih naprava koje možemo da koristimo u mnogim drugim različitim industrijama. To su, na primjer, pretovarni mostovi i kranovi koji se koriste kod brodogradnje. Između ovih vrsta naći ćemo brodske istovarivače i brodske utovarivače.

 

indenna dvigala portalna dizalica

indenna dvigala portalna dizalica

Idenna dvigala portalna dizalica: izaberite pravi oblik za sebe

Industrijske i radionične portalne dizalice najviše se koriste u radionicama i industrijama, kao što su na primjer otvorena skladišta, pa i hidromehanički objekti. Upotrebne su i kad trebamo naprave za redovito uzdržavanje proizvoda.

Kad nam trebaju naprave kojim se poslužujemo u različitim proizvodnim procesima, pa čak i kad nam treba naprava kojom možemo zamijeniti alat na hidrauličnim prešama.

Treba vam nešto od toga ili samo tražite servis ili modernizaciju svojih postojećih naprava? Onda obiđite poduzeće Idenna dvigala Portalna dizalica je samo jedna od varijanti koje možete dobiti kod nas. Naime, nudimo naprave različitih vrsta, koje su primjerne za različite vrste tereta, a mogu raditi u različitim okolinama.

Znači mogu da prenesu različitu razinu opterećenja, a primjerne su kako za rad vani tako i z rad unutra. Rado ćemo vam savjetovati šta izabrati i nuditi vam pokoji savjet i u vezi tehnike. Naime, imamo ogromno iskustva i tako smo sigurni, da ćemo vam moči pomoči. Idenna dvigala portalnim dizalicama i drugim kranovima naime bavi se već više godina.

Ako se naprave upotrebljavaju za tako različite tehnike, onda je očekivano da ih postoji ogromno vrsta. To isto tako znači, da je potrebno poznavati tehnike dizanja i vrste kranova, da bi odabrali pravu napravu i baš tu možemo vam mnogo pomoči u poduzeću Idenna dvigala Portalna dizalica ili bilo koja druga vrsta krana tako će vam biti na dohvatu ruke, a sve informacije, koje trebate, dobit ćete brzo i efikasno.

Osim toga u našem poduzeću ne bavimo se samo prodajom naprava za dizanje ili pomjeranje tereta, nego ćemo vam rado savjetovati čak i o tome, kako bi mogli vaše kranove integrirati u postojeće objekte te pomoči vam kod odabira tehnike dizanja.

Isto tako na nas se možete obratiti kad vam treba projektiranje dizaličnih rješenja ili rekonstrukcija neke stare naprave koju već koristite u vašem poduzeću. Naprave možemo popraviti, a i modernizirati. U svakom slučaju mi ćemo se probati što više približiti vašim potrebama i željama.

Ogromno iskustva imamo sa servisom naprava za dizanje i pomicanje tereta, a pravi smo broj i za intervencije, ako dođe do toga, da vam trebaju. Za održavanje naprava možemo se dogovoriti kako ugovorno tako i intervalno, zato se samo obratite na nas i zajedno ćemo naći pravo rješenje za vaš posao.

portalna dizalica

portalna dizalica