Portalna dizalica, koju nazivamo i portalni granik ili kran, je naprava za dizanje tereta sa voznim postoljenjem, koji ima oblik portala – znači vrata. Naprava je napravljena iz okvira metalne konstrukcije na kojem se nalaze okomite noge, koje su spojene s vodoravnim nosačem. A po njemu vozi se mačka, koja se upotrebljava za dizanje ili puštanje tereta.

portalna dizalica

 

Indenna dvigala portalna dizalica je dostupna u različitim oblicima

U poduzeću dvigala portalne dizalice prodaja Indenna, moguće je dobiti u različitim oblicima i veličinama. Industrijske i radioničke portalne dizalice inače najviše puta upotrebljavaju se u industrijama i u radionicama, kao što su hidromehanički objekti i otvorena skladišta.

Osim toga one se upotrebljavaju i za redovito uzdržavanje proizvoda, kod posluživanja u različitim proizvodnim procesima te kod zamjene alata na hidrauličnim prešama.

Ako vam trebaju portalne dizalice prodaja u našom poduzeću je široka – kao rečenu – puno različitih oblika ove naprave, tako da ćete sigurno naći pravi oblik za sebe i svoje upotrebe. Indenna portalne dizalice prodaja jednogredne ili dvogredne portalne dizalice. Naši konzolni nosači mogu biti ili na jednoj ili na oboje strane.

Prodaje se takve za vanjsku upotrebu, pa i takve za unutarnju upotrebu. Mogu imati pomične ili fiksne vitle. Njihova nazivna nosivost je od 1 do 80 tona.
Portalna dizalica je dostupna i u obliku poluportalne naprave, što znači, da je tračnica na jednoj strani na višja na jednoj lokaciji i niža na drugoj strani.

Za sve naprave upotrebljavaju se komponente koje su standard za sve granike (kranove), pa i za mosne kranove. A ako vam treba nosivost, koja je manja od 3.000 kg, portalnu dizalicu je moguće dobiti i u ALU izvedbi, koje nazivamo ALU laki kranovi. Lahki kranovi idealni su za manje radionice, koje trebaju podizanje lakših tereta ispod 3.000 kg.

 

Radionička portalna dizalica: poznajemo više vrsta naprava

Inače postoje različite oblike i vrste portalnih dizalica. One se u grubom dijele na:

  • Portalne kranove sa okretnim vitlom. U tom slučaju govorimo o okretnim kranovima sa krutim ili pomičnim dohvatnikom. Njihove noge su jednostavne i niske ali je njihov most dosta teži od mosta krana sa običnim vitlom. Jer ima most veliku masu, brzina vožnje naprave je mala i doseže samo 0,25 do 0,5 m/s. One su više učinkovite ako su napravljene s okretnim vitlom ali na nepokretnom mostu.
  • Portalne kranove sa običnim vitlom kojih most je s jednim ili dva punostijena, a umjesto toga može se koristiti i rešetkasti nosač. Postoje i takvi koji su napravljeni iz kombinirane konstrukcije. Odabir zavisi najviše od opterećenja kojeg mora da preživi naprava.
  • Brodogradilišni portalni kranovi, koji imaju jako veliku nosivost, jer se koriste za gradnju brodova. Njihov raspon je velik, isto tako velika je i visina dizanja. Ovo su jedni najvećih kranova na svijetu.
  • Portalni kranovi za premještanje šljunka koji su pravljeni od čeličnih cijevi.
  • Kontejnerski portalni kranovi, koji se koriste za premještanje kontejnera.

 

A poznajemo i neke posebne grupe portalnih kranova koji se koriste u drugim industrijama. To su, na primjer, pretovarni mostovi i kranovi koji se koriste kod brodogradnje, kao što su brodski istovarivači i brodski utovarivači.

prodaja portalnih dizalica

 

Portalne dizalice prodaja nije sve što nude

U poduzeću u vezi portalnih dizalica prodaja nije sve čime se tvrtka bavi. Kod nas možete da dobijete i savjet o tome, kako integrirati kranove u objekte te o odabiru tehnike dizanja. A uz to nudimo još mnogo drugih usluga.

Za vas projektiramo dizalična rješenja. Bavimo se rekonstrukcijom starih industrijskih granika. Za vas mogu da moderniziramo stare kranove. A pobrinemo se i o servisu te održavanju naprava. Za servis možemo se pobriniti na poziv, a možemo vam i pomoći kad vam treba intervencija. Održavanje naprava može biti ugovorno ili intervalno. To zavisi od dogovora kojeg ste sklopili s našom tvrtkom.