Servis dizalica osigurava njihov nesmetan rad i sprječava iznenadne kvarove. A zbog tih kvarova moglo bi doći do zastoja u radnom procesu u tvrtki, u industriji ili na gradilištu ili do ozljeda ili oštećenja i  uništenja materijala što bi moglo dovesti do krize unutar tvrtke i do financijske štete. Zbog toga mora biti servis redovit i obavljen profesionalno. Kad tvrtka ili neka branša industrije nabavlja industrijski lift za premještanje teških tereta onda treba uvijek biti oprezna da ima prodavač ili graditelj profesionalan i pouzdan servis kranskih dizalica.

Pored redovitog servisa i pregleda vrlo je važna kvalitetna oprema, jer što je oprema kvalitetnija manje kvarova na njoj nastaje. Osim servisa katkad je potrebna rekonstrukcija i modernizacija, kao na primjer remont stupnih dizalica. Tvrtka Indenna ima sjedište u Sloveniji i je jedan od najpouzdanijih i najistaknutijih projektanata i proizvođaća dizala na področju bivše Jugoslavije. Osim toga ima svoju visoko osposobljenu servisnu ekipu koja je kupcima uvijek dostupna.

servis dizalica

Servis kranskih dizalica također utječe na njen besprijekoran rad

Redoviti servis je neophodan za vrhunski i tekući rad svake dizalice. Ali nekim nedostacima i kasnijim kvarovima se može izbjeći već tijekom projektiranja i odabira prikladnog lifta za potrebe pojedine industrije i procesa rada. Zato je profesionalno savjetovanje stručnjaka na tom području neprocjenjivo i njime se može izbjeći poneke probleme s radom lifta. Lift mora biti u svemu prilagođeno zahtjevima i potrebama industrije ili radne okoline u kojoj će djelovati.

U određivanju ovih parametara mora se uzeti u obzir maksimalna težina tereta koji će se premještati, pogoji rada, temperatura okoline i drugi utjecaji okoline, rad u zatvorenom ili otvorenom prostoru, dali je potrebna ugradnja jednogredne ili dvogredne dizalice. Ugrađivanje kranske dizalice je također vrlo zahjtevan zadatak i treba biti izvođen profesionalno i bez pogrešaka.

Vrlo fleksibilan i pouzdan servis kranskih dizalica  

Indenna svojim vlastitim visoko osposobljenim servisnim ekipama svojim kupcima osigurava servis dizalica neprekidno sedam dana u tjednu i 24 sata dnevno. Svjestna je da je brza intervencija za tvrtke od najviše važnosti jer ako zbog kvara stane radni proces, tvrtka ne može ispuniti postavljene radne zadatke i gubi ugled i novac. Stoga ima svoje servisne ekipe u svim gradovima u nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije gdje ima svoje centre: u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Gračanici i Skopju. Za još bržu uslugu i veću fleksibilnost ima osim vlastitih ekipa na terenu sklopljen dogovor i s drugim serviserima sa svim potrebnim znanjem za kvalitetan servis njihove opreme.

Indenna u okviru servisnih usluga svojim kupcima nudi dvije varijante servisiranja: na osnovi ugovora o redovnom godišnjem pregledu i na osnovi zahtjeve kupca za servisiranje na poziv. Po ugovoru na poziv je odzivno vrijeme vrlo kratko – unutar 24 sata. Ali bolje je spriječiti kvarove nego ih otklanjati, zato je redovni pregled bolja opcija. Nedostaci se mogu otkriti prije nego što dođe do većeg kvara i tvrtka time štedi novac jer ne treba platiti skupih popravka i nema zastoja kod tekućeg rada. Kod servisa kranskih dizalica postupak je sljedeći: kao prvo se traži uzrok kvara i njegov opseg, zatim se izradi plan otprave kvara i predračun za kupnju novih rezervnih dijelova, slijedi ugradnja rezervnih dijelova i na kraju proba lifta.

servis kranskih dizalica

Edukacija servisera je neophodna    

Da je servisiranje kranskih dizalica uvijek na najvišem nivoju trebaju biti serviseri iznimno dobro obučeni za sve vrste dizalica i pripremljeni za sve situacije. Indenna ima za ovaj namjen pripremljene edukacijsko školske centre, u kojima se obrazuju i obućavaju njihovi zaposlenici i serviseri stranaka. Na terenu tako radi vrlo profesionalan kadar s dugogodišnjim iskustvom koji može pouzdano i brzo otklanjati sve kvarove na dizalicama različitih proizvođaća, u glavnom njihovih partnerskih firmi. Kupcima mogu savjetovati oko kupnje odgovarajućih rezervnih dijelova. U lifte se ugrađuju samo originalni rezervni dijelovi. Serviseri su također obučeni za montažu i remont. Tako može svaka tvrtka biti mirna u znanju, da će naša ekipa riješiti bilo koji problem, koji se može dogoditi na vašoj dizalici.

Rekonstrukcija, modernizacija i remont dizalica

Ako je lift već dulje vrijeme u uporabi, može se kod rednog pregleda zaključiti da je potrebna ili nužna njena modernizacija, rekonstrukcija odnosno remont. Kod modernizacije, rekonstrukcije ili remonta, ugrađuju se nove komponente s kojima se mogu mijenjati njena tehnička svojstva u pogledu nosivosti, brzine vožnje, upravljivosti, namjena uporabe. Kod radikalne rekonstrukcije se mjenja sve osim glavnog nosača, kod remonta se doda nova mačka, zamjeni elektrooprema, modernizacija unosi uvođenje daljinskog upravljanja.

Kod remonta stupnih lifta, koji su u osnovi konzolne dizalice i su pričvršćene samo na jednoj strani – na pod, zid ili stup, se među ostalog može mijenjati način vožnje vitla i rotacija konzole koje može biti ručno ili na motorni pogon, a upravljanje se mijenja za radijsko. SEK elektro-lančano vitlo je posebno prikladno baš za stupne konzolne dizalice s opcijama izvedbe manualnih ili električnih kolica, izbora visine podiga i uvodenja sistema daljinskog upravljanja. Zato se kod remonta stupnih liftova preporuča ugradnja SEK elektro-lančanog vitla s vrlo učinkovitim motorima, kvalitetnim pogonom, minimalnim troškovima održavanja i veoma jednostavnim rukovanjem.

remont stupnih dizalica