Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Novosti

portalna dizalica

Portalna dizalica upotrebljava se u različitim industrijama

Portalna dizalica ili kran odnosno granik – možemo da koristimo sve nazive; ima prepoznatljiv oblik vrata. Od tud i naziv portalna dizalica. Oblik vrata odnosno portala ima u stvari njeno vozno postoljenje. Njen oblik sastavlja još okvir metalne konstrukcije na kojem čete naći okomite noge.

One su spojene s nosačem koji je postavljen u vodoravnu smjer, a po njemu vozi se tako zvana mačka. Kao i ostali graniki, odnosno kranovi, i radionična portalna dizalica koristi se za dizanje ili premještanje različitog tereta. A baš mačka je onaj dio naprave s kojim se premješta teret.

 

radionična portalna dizalica

radionična portalna dizalica

Radionična portalna dizalica ima više oblika

Poznajemo više različitih vrsta portalnih kranova. Mogli bi ih nabrajati baš dugo, jer kako treba da kranovi rade sa različitim teretom, tako su potrebne i različite oblike ove naprave. Ali ako bi morali nabrojiti one najvažnije i najšire upotrebljavane, tih ima 5 vrsta.

Prva varijanta je portalni kran koji ima okretni vitlo. To su kranovi koji imaju kruti ili pomični dohvatnik. Noge, na kojima ove naprave stoje, su jednostavne i niske, samo što je kod njih most dosta teži od onog kojeg ima kran sa običnim vitlom.

Zbog mase mosta, brzina vožnje kojom radi naprava je mala, doseže naime samo 0,25 do 0,5 m/s. Njihova učinkovitost će biti veća ako su pravljene okretnim vitlom ali je važno, da taj stoji na nepokretnom mostu.

Kako smo već spomenuli kran običnim vitlom – i to je jedna vrsta radionične portalne dizalice, kažimo više o njemu. On može imati most sa jednim ili dva punostjena, a umjesto toga moguće je koristiti i rešetkasti nosač. Poznajemo i takve kranove koji su pravljeni na takav način ali imaju kombiniranu konstrukciju. Koji kran je najbolji za vas zavisi ponajviše od toga kakvo opterećenje potrebno vam je, da ga naprava preživi.

Posebno velika vrsta krana je brodogradilišni portalni kran. On ima stvarno veliku nosivost, što možemo razumjeti i iz imena. Na kraju krajeva on se koristi za gradnju brodova. Raspon, kojeg može da doseže ovakva naprava, je jako velik, a velika je i mogućnost dizanja tereta u visinu. Ovi graniki važe za jedne najvećih na svijetu.

Pored ove tri vrste portalne dizalice poznajemo još dvije. Portalni kran koji se koristi za premještanje šljunka. Ove naprave su pravljene od čeličnih cijevi. Te kontejnerske portalne dizalice, koje koristimo kad treba da premjestimo kontejnere.

Poznajemo i druge vrste naprava, koje se koriste u drugim vrstama industrija. U tom slučaju govorimo o posebnim grupama portalnih naprava koje možemo da koristimo u mnogim drugim različitim industrijama. To su, na primjer, pretovarni mostovi i kranovi koji se koriste kod brodogradnje. Između ovih vrsta naći ćemo brodske istovarivače i brodske utovarivače.

 

indenna dvigala portalna dizalica

indenna dvigala portalna dizalica

Idenna dvigala portalna dizalica: izaberite pravi oblik za sebe

Industrijske i radionične portalne dizalice najviše se koriste u radionicama i industrijama, kao što su na primjer otvorena skladišta, pa i hidromehanički objekti. Upotrebne su i kad trebamo naprave za redovito uzdržavanje proizvoda.

Kad nam trebaju naprave kojim se poslužujemo u različitim proizvodnim procesima, pa čak i kad nam treba naprava kojom možemo zamijeniti alat na hidrauličnim prešama.

Treba vam nešto od toga ili samo tražite servis ili modernizaciju svojih postojećih naprava? Onda obiđite poduzeće Idenna dvigala Portalna dizalica je samo jedna od varijanti koje možete dobiti kod nas. Naime, nudimo naprave različitih vrsta, koje su primjerne za različite vrste tereta, a mogu raditi u različitim okolinama.

Znači mogu da prenesu različitu razinu opterećenja, a primjerne su kako za rad vani tako i z rad unutra. Rado ćemo vam savjetovati šta izabrati i nuditi vam pokoji savjet i u vezi tehnike. Naime, imamo ogromno iskustva i tako smo sigurni, da ćemo vam moči pomoči. Idenna dvigala portalnim dizalicama i drugim kranovima naime bavi se već više godina.

Ako se naprave upotrebljavaju za tako različite tehnike, onda je očekivano da ih postoji ogromno vrsta. To isto tako znači, da je potrebno poznavati tehnike dizanja i vrste kranova, da bi odabrali pravu napravu i baš tu možemo vam mnogo pomoči u poduzeću Idenna dvigala Portalna dizalica ili bilo koja druga vrsta krana tako će vam biti na dohvatu ruke, a sve informacije, koje trebate, dobit ćete brzo i efikasno.

Osim toga u našem poduzeću ne bavimo se samo prodajom naprava za dizanje ili pomjeranje tereta, nego ćemo vam rado savjetovati čak i o tome, kako bi mogli vaše kranove integrirati u postojeće objekte te pomoči vam kod odabira tehnike dizanja.

Isto tako na nas se možete obratiti kad vam treba projektiranje dizaličnih rješenja ili rekonstrukcija neke stare naprave koju već koristite u vašem poduzeću. Naprave možemo popraviti, a i modernizirati. U svakom slučaju mi ćemo se probati što više približiti vašim potrebama i željama.

Ogromno iskustva imamo sa servisom naprava za dizanje i pomicanje tereta, a pravi smo broj i za intervencije, ako dođe do toga, da vam trebaju. Za održavanje naprava možemo se dogovoriti kako ugovorno tako i intervalno, zato se samo obratite na nas i zajedno ćemo naći pravo rješenje za vaš posao.

portalna dizalica

portalna dizalica

Više
portalna dizalica

Portalna dizalica u različitim oblicima za različite industrije

Portalna dizalica, koju nazivamo i portalni granik ili kran, je naprava za dizanje tereta sa voznim postoljenjem, koji ima oblik portala – znači vrata. Naprava je napravljena iz okvira metalne konstrukcije na kojem se nalaze okomite noge, koje su spojene s vodoravnim nosačem. A po njemu vozi se mačka, koja se upotrebljava za dizanje ili puštanje tereta.

Idenna dvigala portalna dizalica je dostupna u različitim oblicima

U poduzeću Idenna dvigala portalne dizalice moguće je dobiti u različitim oblicima i veličinama. Industrijske i radioničke portalne dizalice inače najviše puta upotrebljavaju se u industrijama i u radionicama, kao što su hidromehanički objekti i otvorena skladišta.

Osim toga one se upotrebljavaju i za redovito uzdržavanje proizvoda, kod posluživanja u različitim proizvodnim procesima te kod zamjene alata na hidrauličnim prešama.

Ako vam trebaju portalne dizalice, prodajemo u našom poduzeću – kao rečenu – puno različitih oblika ove naprave, tako da ćete sigurno naći pravi oblik za sebe i svoje upotrebe. Idenna portalne dizalice prodaja jednogredne ili dvogredne portalne dizalice. Naši konzolni nosači mogu biti ili na jednoj ili na oboje strane.

Prodaje se takve za vanjsku upotrebu, pa i takve za unutarnju upotrebu. Mogu imati pomične ili fiksne vitle. Njihova nazivna nosivost je od 1 do 80 tona.
U Idenna dvigala portalna dizalica je dostupna i u obliku poluportalne naprave, što znači, da je tračnica na jednoj strani na višja na jednoj lokaciji i niža na drugoj strani.

Za sve naprave upotrebljavaju se komponente koje su standard za sve granike (kranove), pa i za mosne kranove. A ako vam treba nosivost, koja je manja od 3.000 kg, portalnu dizalicu je moguće dobiti i u ALU izvedbi, koje nazivamo ALU laki kranovi. Lahki kranovi idealni su za manje radionice, koje trebaju podizanje lakših tereta ispod 3.000 kg.

Radionička portalna dizalica: poznajemo više vrsta naprava

Inače postoje različite oblike i vrste portalnih dizalica. One se u grubom dijele na:

 • Portalne kranove sa okretnim vitlom. U tom slučaju govorimo o okretnim kranovima sa krutim ili pomičnim dohvatnikom. Njihove noge su jednostavne i niske ali je njihov most dosta teži od mosta krana sa običnim vitlom. Jer ima most veliku masu, brzina vožnje naprave je mala i doseže samo 0,25 do 0,5 m/s. One su više učinkovite ako su napravljene s okretnim vitlom ali na nepokretnom mostu.
 • Portalne kranove sa običnim vitlom kojih most je s jednim ili dva punostijena, a umjesto toga može se koristiti i rešetkasti nosač. Postoje i takvi koji su napravljeni iz kombinirane konstrukcije. Odabir zavisi najviše od opterećenja kojeg mora da preživi naprava.
 • Brodogradilišni portalni kranovi, koji imaju jako veliku nosivost, jer se koriste za gradnju brodova. Njihov raspon je velik, isto tako velika je i visina dizanja. Ovo su jedni najvećih kranova na svijetu.
 • Portalni kranovi za premještanje šljunka koji su pravljeni od čeličnih cijevi.
 • Kontejnerski portalni kranovi, koji se koriste za premještanje kontejnera.

A poznajemo i neke posebne grupe portalnih kranova koji se koriste u drugim industrijama. To su, na primjer, pretovarni mostovi i kranovi koji se koriste kod brodogradnje, kao što su brodski istovarivači i brodski utovarivači.

Portalne dizalice prodaja nije sve što nude

U poduzeću Idenna u vezi portalnih dizalica prodaja nije sve čime se tvrtka bavi. Kod nas možete da dobijete i savjet o tome, kako integrirati kranove u objekte te o odabiru tehnike dizanja. A uz to nudimo još mnogo drugih usluga.

Za vas projektiramo dizalična rješenja. Bavimo se rekonstrukcijom starih industrijskih granika. Za vas mogu da moderniziramo stare kranove. A pobrinemo se i o servisu te održavanju naprava. Za servis možemo se pobriniti na poziv, a možemo vam i pomoći kad vam treba intervencija. Održavanje naprava može biti ugovorno ili intervalno. To zavisi od dogovora kojeg ste sklopili s našom tvrtkom.

Više
električno vitlo

Električno lančano vitlo uvelike povećava učinkovitost rada

Električno vitlo je motorizirani uređaj, namjenjen podizanju ili povlačenju teških tereta. To je univerzalan alat, koji se može koristiti uskoro u svim industrijama, a njegova prednost je u tome, da se njim mogu podizati tako vrlo zahtjevni i krhki tereti kao oni, koji su preteški za ručno podizanje.

U usporedbi sa ručnim vitlom ima električno lančano vitlo uvelike poboljšanu učinkovitost radnih operacija, vrlo je fleksibilno i jednostavno za rukovanje i ima mogućnost brojnih dodatnih opcija i pribora – od daljinskog upravljanja, zaštite od preopterećenja do promjene brzine kretanja i još puno više. Sve to ga čini savršenom opremom u skladištima, proizvodnji, građevinarstvu, servisima automobila i u drugim radnim sektorima.

Tehnološki usavršena električna lančana vitla iz naše ponude su robusna, pouzdana i sigurna, s brojnim prednostima. Poznati smo po tome, da kod svog rada ne pristajemo na kompromise u kvaliteti, zato zastupamo najuglednije proizvođaće vitla, s kojima imamo dugogodišnje pozitivno iskustvo: njemačke tvrtke SWF Krantechnik i Liftket te švicarsku tvrtku GIS.

električno vitlo

električno vitlo

Kako pronaći idealnu električno vitlo za svoje potrebe

Imamo vrlo širok spektar odabira lančanih vitla koji besprijekorno izvršavaju čak najzahtevnije zadatke i pri tom koriste najnapredniju tehnologiju – ali kako bi ispunili sva vaša očekivanja, morate prije svega odabrati onaj pravi za svoj radni proces. Najprije trebate utvrditi kakav kapacitet podizanja će vam trebati za obavljanje posla.

Tvrtke za podizanje motora ili trgovine će možda podizati terete do težine jedne tone, nasuprot tome će neka tvornica ili industrija trebati kapacitet podizanja pet tona ili više. Među modelima električnih lančanih vitla postoje razlike u performansama, razlikuju se na primjer u maksimalnoj brzini dizanja, napona ili radnog ciklusa, u tome, kako se instaliraju i s kakvom snagom rade, pa provjerite specifikacije kod svakog da biste bili sigurni što zapravo trebate i tražite.

Nakon što se odlučili kakvo će biti opterećenje ili vučna sila vitla, trebate znati također kakav kapacitet bubnja trebate, to znači, kakva treba biti dužina i debelina lanca na bubnju. Vrlo važno je također električno ožičenje – dali imate 3 fazno napajanje te kakvu radnu brzinu trebate. Što detajlnije ćete definirati svoje potrebe to idealnije vitlo ćete nabaviti.

 

lančano vitlo

lančano vitlo

Električna lančana vitla su svestrana i fleksibilna

Upotrebljavaju se u različitim radnim okruženjima i su prikladna tako za zatvorene prostore kao za vanjsku upotrebu. Električna vitla iz naše ponude se mogu upotrebljavati samostalno, mogu biti ili instalirana ili mobilna i se prema potrebi prenositi s jedne lokacije na drugu – najčešće za potrebe servisnih radionica ili kod montaža.

Pored toga su ključni element dizalica. Montiraju se na konzolnu ili jednogrednu dizalicu ili su integrirana u mosnu dizalicu. Vrlo su fleksibilna i jednostavna za rukovanje a uz to kompaktna i sa snažnim motorom.

Mnoge prednosti naših lančanih vitla za vrhunske perfomanse

Dopustite da vam predstavimo naše vrhunske proizvode i njihove posebnosti i prednosti koje ih zbog visokog kvaliteta i napredne tehnologije postavljaju u sasvim posebnu kategoriju. Električna vitla proizvođaća SWF Krantechnik su kompaktnih dimenzija i imaju dug životni vijek, jer su u radnoj klasi 2m prema europskim standardima FEM.

Važan je podatak da je njihanje tereta na kuki minimalno i pokretanje i kočenje je vrlo lagano. Na sve modele se može jednostavno instalirati radio kontrola. Model GT ima frekvenciju spuštanja odnosno podizanja do 2,5 tone što je vrlo pogodno za tačnu pozicioniranje tereta. Model SK je vrlo robusan što mu daje garanciju za dugotrajnost i pouzdan rad te najviši sigurnosni standard. Uz to pogon ne treba posebno održavanje.

Odnos između njegovih dimenzija i snage motora je idealan. Jer ima mogućnost linearne regulacije brzine voznog pogona, teret tijekom prijenosa minimalno njiha. Za radnike će biti vrlo ugodno jer radi izuzetno tiho. Nosivost ima do 5 tona i brojne funkcije: mehaničku zaštitu od preopterećenja, upravljački tablo sa utikačem i prekidačem i 2 brzine dizanja.

Prema potrebi je ovaj tip električnog lančanog vitla moguće nadgraditi voznim pogonom FND. Ako želite možete se odlučiti za dodatni pribor, na primjer za zaštitini kišni pokrov, radijsko upravljanje RadioMaster, vozni pogon u veoma kratkoj izvedbi, brojilo radnih sati, zglobni vozni pogon, termistorsku zaštitu motora i izvedbu za prehrambenu industriju te odabrati lanac i kuku od nehrđajućeg čelika. Ovo vitlo je vrlo svestrano i ima veoma široke mogućnosti upotrijebe.

Električna vitla za opasno radno okruženje

Osim upravo spomenutog proizvođača nudimo vam električna lančana vitla još jedne istaknute firme – GIS. Iznimno kod njih je da su pogodna za ugradnju u opasnim radnim okruženjima i imaju zaštitu za plin i prašinu prema standardu ATEX. Zbog tih karakteristika se mogu koristiti i u zabavnim i scenskim tehnikama.

Visina dizanja je čak do 120 metara. Mogući so različiti dodaci i nadgradnje, među ostalog sinkrono podizanje 2 lanca. Odabrati možete vitlo u verziji iz nehrđajućeg čelika i sa ultra kompaktnim dizajnom.

Pri kupnji dobite sve potrebne upute sa svim atestima. Ako se unatoč djetaljnim opisom naših vitla ne možete odlučiti, koji je najoptimalnije rješenje za vaše radno okruženje, možemo vam pri tom pomoći savjetima.

 

električno lančano vitlo

električno lančano vitlo

Više
daljinsko upravljanje dizalicom

Daljinsko upravljanje dizalicom je sigurnije i pouzdanije

Daljinsko upravljanje dizalicom je rezultat tehnološkog napretka postignutog u posljednjim desetljećima i predstavlja veliki korak naprijed u uporabnoj vrijednosti industrijskih kranova. Upravljanje dizalicom s daljinskim upravljačem uvedeno je oko 1960. godine i od tada do danas se ova tehnologija neprestano poboljšava i usavršava.

Moderni daljinski upravljači su od onih u prošlosti sigurniji, pouzdaniji, učinkovitiji, svestraniji i pridonose dodatni uštedi troškova. Sistemi za radio kontrolu kranova iz naše ponude su vrhunski, pouzdani, laki i jednostavni za upotrebu.

Nudimo sisteme svjetovno etabliranih produzeća koji garantiraju najvišu razinu sigurnosti kod daljinskog upravljanja dizalicom.

Daljinsko upravljanje dizalicom

Daljinsko upravljanje dizalicom

Zašto se za vašu tvrtku odlučiti za daljinsko upravljanje dizalicom

Dali ste spremni poboljšati produktivnost svoje tvrtke i uz to povećati sigurnost rada industrijskog krana? U suvremenoj industriji, radionicama i tvrtkama nema mjesta za nisku učinkovitost, nefleksibilnost i neracionalnost te bilo kakvu opasnost u radnoj okolini, zbog koje bi moglo doći do ozljede radnika.

Ako se u tvrtki odlučite za prijelaz s ručnog na radijsku kontrolu krana, će to donositi brojne prednosti. Kao prvo će operaterima osigurati najvišu razinu sigurnosti i omogućit će im veću fleksibilnost kod rada. Kada operateri ne moraju biti vrlo blizu krana koji radi, je radno okruženje za njih puno sigurnije. Rizik da dođe do nesreće se time uvelike smanji.

A to nije sve, njihov rad je kvalitetniji, jer se mogu koncentrirati na točnije pozicioniranje tereta i mogu bolje pratiti rad krana. Kad je sve pod kontrolom, se mogu slobodno udaljiti od opreme i u isto vrijeme pratiti ostale radne procese i u njima sudjelovati. Činjenica da operater nije ograničen na kabinu dizalice uvelike povećava njegovu produktivnost i tvrtki donosi velike uštede.

Rad se također obavi brže jer se može rasporediti na više operatera, koji sudjeluju kod rada s dizalicom na daljinsko upravljanje. Jedan operater na primjer s radio kontrolom podigne teret i pošalje ga drugom operateru, koji preko daljinskog upravljača spušta teret na određeno mjesto. Sljedeća vrlo važna prednost radio kontrole je jednostavniji i sigurniji rad s kranom s dva vitla ili dizala.

U svakom primjeru je to savršeno rješenje za moderno i napredno radno okruženje i u mnogim detaljima nadmašuje nepraktičnu viseću komandu. Sad kad znate, kakve bitne promjene i prednosti donosi uvođenje radio kontrole krana u radni proces, na vama je da odaberete najprikladniji sistem za svoje potrebe upravljanja dizalicom.

upravljanje dizalicom

upravljanje dizalicom

Optimizirajte vaše rezultate rada vrhunskim radio komandama

U našoj ponudi imamo samo proizvode vodećih proizvođača komanda za daljinsko upravljanje dizalicom jer brinemo o vašoj učinkovitosti i sigurnosti. Samo pravom opremom možete naime postizati dobre radne rezultate i raditi bez nezgoda.

Našim daljinskim upravljačima ćete obaviti sve posle kao treba jer besprijekorno rade i u najzahtjevnijim radnim uvjetima i s njima ćete optimizirati rezultate rada. Birati možete među komandama istaknutih proizvođača Telecrane, HBC Radiomatic, Ikusi i Teleradio.

Dopustite da vam predstavimo modele vrhunsko izrađenih upravljača za daljinsko upravljanje dizalicom proizvođaća Telecrane, za koje je karakteristična mala težina, jednostavno korištenje i kompaktnost. Model Silver Easy ima 2 tipkala, primjeran je za sve tipove motora i vrlo je lagan – ima težinu 120 grama.

Model Silver Hoist ima 2 ili 4 tipkala i je idealan za lančana vitla sa manualnim kolicima. Prvenstveno namijenjen mosnim kranovima (a može se upotrijebiti i za portalne, građevinske i konzolne kranove) je model Silver Nova, koji omogućuje 3 pravca i 2 smjera kretanja dizalice i ima 6 tipkala.

Usavršenija modela Silver Magnum i Silver Tech imaju 6, 8 ili 10 tipkala i mogućnost programibilnih tipkala preko PC. Posebna kategorija je model Silver Joy – joystick ručica s 5 stupnjeva i 16 programibilnih releja, s njim se mogu upravljati portalni kranovi, mosne dizalice sa više od dvije brzine i ostali kranovi. Neka najnaprednija tehnologija radi za vas i pomaže vam podignuti svoje poslovanje na višu razinu.

 

dizalica na daljinsko upravljanje

dizalica na daljinsko upravljanje

Više
jednogreda mosna dizalica

Jednogreda mosna dizalica upotrebljava se za lakši teret

Jednogreda mosna dizalica naziva se i laka mosna dizalica. Ona se u nekim parametrima razlikuje od dvogrede. U poduzeću Idenna možete dobiti različite dvogrede i jednogrede naprave koje će vam pomoći sa nošenjem i premještanjem tereta. Rado će vam savjetovati koja će biti bolji izbor za vas.

Kada je stvar o kojoj pričamo, mosna dizalica prodaja, nije jedino sa čime se ovo poduzeće bavi. Naime, mogu se pobrinuti i o rekonstrukciji i modernizaciji starih strojeva te servisom i održavanjem vaših naprava. Osim toga mogu vam i savjetovati koju tehniku rada upotrebljavati, da bi ona bila najviše optimalna.

jednogreda mosna dizalica

Jednogreda mosna dizalica – zašto uopće trebamo ove naprave?

Ove naprave, koje nazivamo i granik te kran, su strojevi s pomoću kojih dižemo različite teške stvari, premještamo teret ili ga povlačimo. Zbog toga one se najviše puta upotrebljavaju u građevinski industriji, a potrebne su i u skladištima i sličnim industrijama. Poznajemo ih više vrsta.

Naprave mogu biti jednogrede ili dvogrede, a poznajemo još mnogo drugih sličnih naprava. Nezavisno od toga dali je kran jednogredan ili dvogredan, on je napravljen nosivom mentalnom konstrukcijom u obliku mosta, a ta kreće se duž tvorničke hale, obično po tračnicama koje su postavljene ispod stropa.

U glavnom upotrebljavamo ih za prijenos sipkog ili sličnog materijala te drugih sličnih predmeta. Isto tako služi i prijenosu u radionicama te montažnim halama, a možemo ih upotrebljavati i u željezničkoj industriji, za utovar ili istovar vagona.

Osim mosta, kran sagrađen je još iz vitla, strojnih sklopova i električnih uređaja.

laka mosna dizalica

Laka mosna dizalica i njene karakteristike

Jednograda mosna dizalica najviše puta koristi se:

 • u industrijskim objektima,
 • na energetskim postrojenjima,
 • u različitim servisnim radionama,
 • u skladištima svih kategorija,
 • pa i drugdje, gdje se upotrebljava moderan transport.

Njihova nosivost obično ide do 30 m raspona i 10 tona nosivosti. Nosivost nekih je čak i veća, do 15 tona. A upravljanje napravom može biti uz pomoć daljinca, znači daljinski, ili uz pomoć lokalnog-upravljačkog tipkala. Glavni nosač ovih strojeva može biti u odnosu na bočne nosače nizak, srednji ili visok.

Kakve su razlike između dvogrede i jednogrede mosne dizalice?

Ako usporedimo jednogredu mosnu dizalicu sa dvogredom najveća je razlika u tome, kako je prva laka mosna dizalica. Naime, njena nosivost je najviše do 15 tona, ponekad i manje.

Isto tako je važna napomena, da ona nema posebnih zahtjeva koje se tiče visine kuke u odnosu na tračnicu na stazi po kojoj vodi se naprava. A uz to ne treba je ni stalno servisirati.

A ako odlučite za dvogredi kran, visina do koje možete dignuti teret je veoma važna. Za to, da može da radi, na mostu je treba ugraditi dodatnu elektroopremu. A pošto sa njim možete raditi i u teškim radnim uvjetima, serviser mora vam biti uvijek na dohvat ruke.  Zbog toga uzduž naprave potrebno je ugraditi servisni podest.

mosna dizalica prodaja

Mosne dizalice cijena zavisi od više faktora

Kao smo več omijenili, kod mosne dizalice cijena će zavisiti od više faktora. Isto tako i ako kupujete bilo koju drugu vrstu ove naprave.

Faktori, koji utječu kod krana na cijenu, su:

 • kakva je brzina sa kojom naprava može da se vozi;
 • sa kakvom brzinom ona može podignuti teret;
 • do koje visine stroj može da digne teret;
 • koji je radni razred po FEM;
 • kakva može biti temperatura okoliša, da stroj još uvijek radi ispravno;
 • dali je moguće sa njim raditi na otvorenom;
 • koliko na njgov ispravni rad utječe okoliš i
 • koje su dodatne sigurnosne mjere, koje zavise od specifičnih uvjeta u proizvodnji.

Kod mosne dizalice cijena če u velikoj mjeri zavisiti od ovih faktora.

Šta znači izraz „radni razred po FEM“?

Jedna od karakteristika, koja utječe kod mosne dizalice na prodaju – u stvari cijenu stroja, je radni razred po FEM. Ali šta to ustvari znači?

Po FEM propisima naprave su raspoređene u više radnih razreda. Njihove oznake su: 1Bm, 1Am, 2m, 3m i 4m. Da bi neka jednogreda mosna dizalica bila raspoređena u jednog od razreda, mora odgovarati nekim uvjetima. Razredi su tako ovisni od:

 • učestalosti pojave maksimalnog opterećenja,
 • broja nošenja ili premještanja tereta i
 • sati koje su na napravi provedene u jednoj smijeni.

Kako bi što brže rasporedili naprave u pojedine razrede, vrijede neke opće smjernice.

 • Naprava je u razred 1 Bm i 1 Am raspoređena kad se koristi samo povremeno, a isto tako maksimalno je opterećenje potrebno samo katkad.
 • Razred 2m se koristi za strojeve sa kojima se radi u jednoj ili najviše dvije smijene, a one su dio proizvodnog procesa.
 • Razred 3m se upotrebljava kad se naprava redovito upotrebljava u teškim uvjetima, kao što su rad u 3 smijene, temperatura više puta prelazi 40 °C i slično.

Od toga, u kojim uvjetima ćete upotrebljavati stroj, znači zavisi koliko kvalitetnog trebate. A kvaliteta sigurno utječe na cijenu.

mosne dizalice cijena

Više
kran kit

Kran: provjerite koji je najbolji za vaše potrebe

Kran dizalica je stroj, pomoči kojeg moguće je dizati i premještati teret. Poznajemo ih više vrsta i oblika, tako da je za različite potrebe potrebna i različita naprava. U tvrtki Indenna, koja je osnovana prije više od 20 godina, specijalizirani su za standardna i nestandardna dizalična rješenja. A njihove usluge su uz prodaju naprava za dizanje i:

 • savjetovanje vezano na tehnike za podizanje tereta,
 • tehnička potpora koja je na volju kako projektantima tako i arhitektima,
 • rekonstrukcija starih dizalica,
 • modernizacija tih naprava,
 • servis kran dizalica i dobava rezervnih dijelova te
 • održavanje svih vrsti strojeva za dizanje tereta.

Osim toga, da prodaju visoko kvalitetne naprave, oni i nude kran kit, šta znači da vam pomažu, da stroj sastavite sami.

Kran

Kran kit: budite sam svoj majstor

Kran kit je u stvari oprema sa kojom možete da sastavite mosne dizalice kakve vam trebaju. Ako u tvrtki Indenna naručite kran kit, u njemu ćete dobiti baš sve komponente koje trebate, da sastavite standardnu napravu. On jedino nema glavnog nosača – mosta.

Komponente koje se nailaze u kompletu prilagođene su za jednostavnu radnu montažu, a kasnije i za završnu montažu. Sva elektrooprema, koju ćete naći u kran kit-u, napravljena je po mjeri, čak i kabele. Isto tako je testiran elektro ormar, a frekvencijski regulatori su parametrizirani.

Komponente, koje su kod njih na volju, primjerne su za cijeli spektar dizalica nosivosti do 80 tona i sa rasponom do 30 metara. Komponente, koje se nalaze u kompletu, su:

 • dva čeona nosača mosta krana u različitim izvedbama,
 • dva pogona vožnje mosta naprave,
 • tipsko lančano vitlo nosivosti sve od 0,125 tone do 5 tona i to u različitim izvedbama,
 • tipsko uženo vitlo, koje može da nosi od 1 do 80 tona – isto tako u različitim izvedbama,
 • frekventna regulacija koja se koristi za pogone vožnje vitla i mosta te za pogon dizanja i spuštanja tereta,
 • energetski lanac sa kojim možete napajati vitle dizalice ili kabelska vuča,
 • granični prekidač, sa kojim možete ustaviti vožnju dizalice i vitla,
 • granični prekidač koji služi za dizanje tereta i
 • različite komande za upravljanje kranom, kao što su viseća tipkovnica, tastatura ili radijske komande.

A osim toga, da ovaj komplet uključuje sve nabrojane komponente, u tvrtki pomoči će vam i kod izvedbe i projektne dokumentacije dizalice. A isto tako pomoći će vam i kod montaže te testiranju naprave. Na takav način dobit ćete baš sve šta ćete trebati za sastavljanje svoje kran dizalice.

kran kit

Servis kranskih dizalica za sve potrebe

Ako ne trebate novi stroj za dizanje ali treba vam servis vašeg, onda možete da koristite uslugu tvrtke Indenna, naime servis kranskih dizalica. Kako je tvrtka aktivna na mnogo prostora, naći ćete servisna mjesta u Zagrebu, Gračanici, Beogradu i Skopju. Servisi su jako dobro organizirani i veoma fleksibilni. Naime, osim uz pomoć vlastitog osoblja, koje je visoko školovano za servisiranje, mogu angažirati i široku mrežu servisera sa kojim imaju ugovor i isto tako garantiraju, da će posao biti obavljen kvalitetno. Osoblje će se potruditi, da sredi bilo koju situaciju, koja treba servisiranje vaše dizalice.

Zbog njihove visoke angažiranosti i mreže u različitim zemljama, oni mogu da dobave rezervne dijelove od svih zapadno europskih proizvođača, koji se bave dizaličnom tehnikom. Isto tako povezani su sa tvrtkama koje imaju svoju službu za održavanje i tako mogu bez problema da vam savjetuju kod odabira odgovarajućeg rezervnog dijela.

kran dizalica

Šta staviti u upit za rezervni djel?

Ako ćete im poslati upit za servis kranske dizalice, šaljite pored i sliku te serijski broj rezervnog dijela koji vam je potreban. Isto tako dobro je, da im pošaljete godinu proizvodnje vaše dizalice koja treba servis te njen kratak opis. Tako ćete sigurno dobiti najtočniji odgovor i najlakše ćete dobiti pravi servisni dijel. Naša ekipa će tada proučiti vaš upit, progledati dokumentaciju za dizalicu vešeg tipa i na kraju poslat onaj dio, koji vam je potreban.

servis kranskih dizalica

Više
servis kranskih dizalica

Servis dizalica i redoviti pregledi sprječavaju iznenadne kvarove

Servis dizalica osigurava njihov nesmetan rad i sprječava iznenadne kvarove. A zbog tih kvarova moglo bi doći do zastoja u radnom procesu u tvrtki, u industriji ili na gradilištu ili do ozljeda ili oštećenja i  uništenja materijala što bi moglo dovesti do krize unutar tvrtke i do financijske štete. Zbog toga mora biti servis redovit i obavljen profesionalno. Kad tvrtka ili neka branša industrije nabavlja industrijski lift za premještanje teških tereta onda treba uvijek biti oprezna da ima prodavač ili graditelj profesionalan i pouzdan servis kranskih dizalica.

Pored redovitog servisa i pregleda vrlo je važna kvalitetna oprema, jer što je oprema kvalitetnija manje kvarova na njoj nastaje. Osim servisa katkad je potrebna rekonstrukcija i modernizacija, kao na primjer remont stupnih dizalica. Tvrtka Indenna ima sjedište u Sloveniji i je jedan od najpouzdanijih i najistaknutijih projektanata i proizvođaća dizala na področju bivše Jugoslavije. Osim toga ima svoju visoko osposobljenu servisnu ekipu koja je kupcima uvijek dostupna.

servis dizalica

Servis kranskih dizalica također utječe na njen besprijekoran rad

Redoviti servis je neophodan za vrhunski i tekući rad svake dizalice. Ali nekim nedostacima i kasnijim kvarovima se može izbjeći već tijekom projektiranja i odabira prikladnog lifta za potrebe pojedine industrije i procesa rada. Zato je profesionalno savjetovanje stručnjaka na tom području neprocjenjivo i njime se može izbjeći poneke probleme s radom lifta. Lift mora biti u svemu prilagođeno zahtjevima i potrebama industrije ili radne okoline u kojoj će djelovati.

U određivanju ovih parametara mora se uzeti u obzir maksimalna težina tereta koji će se premještati, pogoji rada, temperatura okoline i drugi utjecaji okoline, rad u zatvorenom ili otvorenom prostoru, dali je potrebna ugradnja jednogredne ili dvogredne dizalice. Ugrađivanje kranske dizalice je također vrlo zahjtevan zadatak i treba biti izvođen profesionalno i bez pogrešaka.

Vrlo fleksibilan i pouzdan servis kranskih dizalica  

Indenna svojim vlastitim visoko osposobljenim servisnim ekipama svojim kupcima osigurava servis dizalica neprekidno sedam dana u tjednu i 24 sata dnevno. Svjestna je da je brza intervencija za tvrtke od najviše važnosti jer ako zbog kvara stane radni proces, tvrtka ne može ispuniti postavljene radne zadatke i gubi ugled i novac. Stoga ima svoje servisne ekipe u svim gradovima u nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije gdje ima svoje centre: u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Gračanici i Skopju. Za još bržu uslugu i veću fleksibilnost ima osim vlastitih ekipa na terenu sklopljen dogovor i s drugim serviserima sa svim potrebnim znanjem za kvalitetan servis njihove opreme.

Indenna u okviru servisnih usluga svojim kupcima nudi dvije varijante servisiranja: na osnovi ugovora o redovnom godišnjem pregledu i na osnovi zahtjeve kupca za servisiranje na poziv. Po ugovoru na poziv je odzivno vrijeme vrlo kratko – unutar 24 sata. Ali bolje je spriječiti kvarove nego ih otklanjati, zato je redovni pregled bolja opcija. Nedostaci se mogu otkriti prije nego što dođe do većeg kvara i tvrtka time štedi novac jer ne treba platiti skupih popravka i nema zastoja kod tekućeg rada. Kod servisa kranskih dizalica postupak je sljedeći: kao prvo se traži uzrok kvara i njegov opseg, zatim se izradi plan otprave kvara i predračun za kupnju novih rezervnih dijelova, slijedi ugradnja rezervnih dijelova i na kraju proba lifta.

servis kranskih dizalica

Edukacija servisera je neophodna    

Da je servisiranje kranskih dizalica uvijek na najvišem nivoju trebaju biti serviseri iznimno dobro obučeni za sve vrste dizalica i pripremljeni za sve situacije. Indenna ima za ovaj namjen pripremljene edukacijsko školske centre, u kojima se obrazuju i obućavaju njihovi zaposlenici i serviseri stranaka. Na terenu tako radi vrlo profesionalan kadar s dugogodišnjim iskustvom koji može pouzdano i brzo otklanjati sve kvarove na dizalicama različitih proizvođaća, u glavnom njihovih partnerskih firmi. Kupcima mogu savjetovati oko kupnje odgovarajućih rezervnih dijelova. U lifte se ugrađuju samo originalni rezervni dijelovi. Serviseri su također obučeni za montažu i remont. Tako može svaka tvrtka biti mirna u znanju, da će naša ekipa riješiti bilo koji problem, koji se može dogoditi na vašoj dizalici.

Rekonstrukcija, modernizacija i remont dizalica

Ako je lift već dulje vrijeme u uporabi, može se kod rednog pregleda zaključiti da je potrebna ili nužna njena modernizacija, rekonstrukcija odnosno remont. Kod modernizacije, rekonstrukcije ili remonta, ugrađuju se nove komponente s kojima se mogu mijenjati njena tehnička svojstva u pogledu nosivosti, brzine vožnje, upravljivosti, namjena uporabe. Kod radikalne rekonstrukcije se mjenja sve osim glavnog nosača, kod remonta se doda nova mačka, zamjeni elektrooprema, modernizacija unosi uvođenje daljinskog upravljanja.

Kod remonta stupnih lifta, koji su u osnovi konzolne dizalice i su pričvršćene samo na jednoj strani – na pod, zid ili stup, se među ostalog može mijenjati način vožnje vitla i rotacija konzole koje može biti ručno ili na motorni pogon, a upravljanje se mijenja za radijsko. SEK elektro-lančano vitlo je posebno prikladno baš za stupne konzolne dizalice s opcijama izvedbe manualnih ili električnih kolica, izbora visine podiga i uvodenja sistema daljinskog upravljanja. Zato se kod remonta stupnih liftova preporuča ugradnja SEK elektro-lančanog vitla s vrlo učinkovitim motorima, kvalitetnim pogonom, minimalnim troškovima održavanja i veoma jednostavnim rukovanjem.

remont stupnih dizalica

Više

Certifikati

Standard ISO 9001:2015

Bureau Veritas potrjuje, da je bila opravljena presoja sistema vodenja v navedeni organizaciji in da je uvedeni sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

indenna-9001-cert-si

Bonitetna ocena A+

Certifikat potrjuje, da je poslovni subjekt uvrščen v skupino podjetij z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji. Indenna izpolnjuje vse kriterije za leto 2020 in se uvršča v sam vrh bonitetne izvrstnosti.

Certifikat
Više

Školovanje za servisiranje mosnih dizalica

Z veseljem sporočamo, da smo uspešno opravili šolanje za servisiranje mostnih dvigal do 320 ton! Šolanje je potekalo v Ljubljani ob prisotnosti poslovnega partnerja/dobavitelja iz Nemčije SWF Krantechnik GmbH. Na šolanju so bili prisotni tudi serviserji podružnice iz Hrvaške – Indenna Impuls d.o.o.

Više